Guide for søkeannonsering i Google Adwords

I dette innlegget skal jeg lage en forkortet guide om Google sitt søkenettverk. Guiden vil inspireres av Google kurset: digital marketing course”. Innlegget vil først ta for seg hva Adwords er, videre om Google søkeannonsering og til slutt tre trinn for å opprette en søkeannonse i Adwords. 

Først, hva er Adwords?

Adwords er Google sitt eget system for annonsering. Adwords-annonsering anbefales å bruke for at bedrifter skal ha større treffsikkerhet på potensielle og relevante kunder. Når en bedrift annonserer gjennom Adwords, blir de som ikke har en interesse for produktet eller tjenesten filtrert bort. Gjennom å bruke denne metoden for annonsering, er en også med på å øke synligheten til egen bedrift i Google sin søkemotor. Det gjør at sjansen for at en kunde trykker på deg og ikke en konkurrent vil øke betydelig. Adwords har tre ulike nettverk som du kan annonsere i:

  1. Søkenettverket
  2. Displaynettverket, eller
  3. Youtube-nettverket.                  

Det kan være ønskelig å annonsere i mer enn ett av disse nettverkene avhengig av målene til bedriften.

Da det er mange funksjoner og muligheter i de tre forskjellige nettverkene, har jeg valgt å fokusere på kun Google sitt søkenettverk. Nettverket består av Google søk og Google søkepartnere. Søkeannonser er ofte ønskelig å bruke da de er spesielt med på å øke til flere konverteringer. Konverteringer kan være at noen fyller ut et skjema på siden din, antall nedlastninger av bedriften sin app eller økning av salg i nettbutikken. Søkenettverket er kraftfullt, og er hyppig brukt av bedrifter som ønsker å lykkes innen konvertering.

Søkeannonsering

Google-søk er opphav til mye kunnskap. Over relativt kort tid har det også omformet måten vi henter informasjon på. Søkemotoren har lagt grunnlaget for en setning vi bruker i dagligtale: ” det er bare å Google det”. Vi Googler daglig i mange ulike sammenhenger, og vi søker opp alt mulig gjennom denne søkemotoren. Både oppskrifter, bruksanvisninger, reiseinformasjon og nyheter. Du lurer kanskje på hva du skal ha til middag. Hva gjør du så? Googler det. På dette tidspunktet gjør vi et impulsivt søk, som Google omtaler som et ”ledig øyeblikk”. Nettopp i slike øyeblikk burde en bedrift være til stede for å kunne påvirke forbrukerens preferanser. Det gjør at bedriften blir med i de vurderinger og endelige valg forbrukeren vil ta. Det utføres mer enn 100 milliarder Google-søk hver måned. Dette gjør Google- søk utrolig viktig for bedrifter å være synlig på for å nå ut til potensielle kunder.

Ulike kampanjetyper

Det er flere ulike kampanjetyper du kan velge mellom når du skal opprette en kampanje i Adwords. Det er avgjørende at kampanjetypen du velger er godt gjennomtenkt for å kunne nå dine målsettinger. Hva du velger må gjenspeile målsetningen bedriften din har med kampanjen. Ulike kampanjetyper avgjør hvor annonsen skal bli vist og nettverket det blir vist i.

Eksempler på noen kampanjetyper du kan velge mellom er:
       Bare Søkenettverket
       Søk med utvalgt display
       Bare Displaynettverk
       Universell app-kampanje
       Video
       Shopping

Hvilken av typene over som velges, vil påvirke hvilke annonseringsformat du har mulighet til å velge. Det bringer oss til neste punkt i denne guiden.

Ulike annonseformater

Etter at kampanjetype er valgt,  er det neste steget å velge formatet annonsen skal fremstilles i.

Under er noen eksempler på annonseformater:
       Tekstannonse
       Dynamisk søkeannonse
       Oppringningsannonse
       Bilde- og videoannonse
       Shoppingannonse

Ulike mål vil passe til ulike annonseformater, så det er viktig å kontinuerlig ha målet i bakhodet. Har du et mål om at bedriften skal øke sin merkekjennskap eller noe som fører til en konvertering, kan tekstannonse være et riktig format å velge. Bilde og videoannonse vil være strategisk å benyttet for å oppnå merkekjennskap. En shoppingannonse vil effektivisere kunden til kjøp ved at du kan trykke på lenken å komme rett til produktet du ser fremstilt i annonsen. Her går det an å velge ulike annonseformater for å nå målet til bedriften. De tre første annonseformatene listet over, er de vanligste formene for annonsetyper innenfor søkenettverket.

Budstrategi i forhold til målsettingene

Det vil være flere mulige budstrategier å velge mellom som er skreddersydd for ulike kampanjer. Hvilken strategi som passer best, vil variere i forhold til valg av nettverk for kampanjen som du ønsker å rette deg mot. Valg av strategi er også avhengig av om du har valgt klikk, visninger eller konvertering som fokus for kampanjen.

1.Klikk: Fokus på CPC – budgivning: Klikk er ønskelig å fokusere på hvis bedriften ønsker å øke trafikken til sitt nettsted. Det er to mulige budstrategier innenfor klikk. Manuell CPC- budgivning er den ene typen for bud. Innen denne strategien vil du manuelt administrere ved å sette de høyeste CPC-budene du ønsker. Gjennom denne strategien vil du også kunne angi ulike bud for annonsegruppene i en kampanje, eller på søkeord. Manuell budgivning gir da muligheten til å øke budene på de søkeordene som du etterhvert ser gir mest effekt. Den andre type strategien innenfor CPC går ut på å: Maksimere antall klikkHer vil Adwords-systemet bestemme og velge budene dine. Dette vil være den enkleste formen for å angi klikkbud. Det eneste du må gjøre, er å sette et dagsbudsjett.

2.Visninger: Fokus på vCPM-budgivning: Er målet med annonsene å skape og øke bevisstheten, vil en strategi for å øke antall visninger være riktig å velge. Budgivningsformen vCPM (kostnad per tusende synlige visning) brukes i displaynettverket, da blant annet bildeannonser vil fungere veldig effektivt for å øke merkebevisstheten. Gjennom denne strategien bruker du manuell budgivning for synlige visninger.

3.Konverteringer: Fokus på mål-CPA-budgivning: CPA-budgivning er en effektiv strategi om målet med annonsene er at den potensielle kunden skal utføre en handling på ditt nettsted. Det er en lønnsom strategi som baserer seg på at konvertering vil være et smart valg. Denne formen for budgivning er allikevel en strategi som er litt mer avansert, da det ønskes at kunden skal utføre en bestemt handling på nettsiden:  kjøp, nedlasting av app eller se en video. For å benytte deg av CPA- budgivning krever det at du oppfyller to krav:

  • Bruke konverteringssporing
  • Kampanjens fokus må enten rette seg mot Søkenettverket, Displaytnettverket eller en blanding av de to.
Optimaliser kampanjene på søkenettverket

For å kunne nå ut til potensielle kunder, er det viktig at du som markedsfører greier å levere det riktige budskapet på passende tidspunkt. Det vil derfor være viktig at innholdet du velger i annonsen er av god kvalitet og er tilpasset målgruppen som bedriften ønsker å nå ut til. Relevant og godt innhold i annonsen er også sentralt for å generere så mange klikk som mulig.

Hva overbevisende annonser burde benytte:  
  • Utnytt utvidede tekstannonser. Det mest lønnsomme når du benytter deg av tekstannonser vil være å bruke hele tegngrensen. Det vil være effektivt både ved at synligheten vil øke og at annonsene vil ta større plass.  I tillegg vil du også kunne kommunisere mer effektivt med søkeren og få et klikkbart område som er større.
  • Velg de riktig søkeordene. Søkeordene du velger må gjenspeile målsetningen bedriften har. Det er viktig at søkeordene er tenkt gjennom i forhold til hva kunden vil søke på for å finne frem til annonsen din.
  • Følg med på budene og se på budjustering for enda større fortjeneste. For å nå målene med dine annonser, vil det være lurt å justere budene etterhvert som du ser i Adwords hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Gjennom å gjøre små justeringer kan resultatet bli enda bedre. I perioder av året vil målgruppen gjerne endre på hvilken enhet de benytter. Det kan hende at du for eksempel i en ferietid må justere budene dine i forhold til om det er mobil, pc eller nettbrett som målgruppen benytter. I påsken er det mulig du ønsker å fokusere mer på mobil, da flere vil benytte seg av denne enheten i ferien på fjellet.
Opprett en søkekampanje gjennom tre trinn

Når du først har laget en Adwords konto, vil jeg anbefale at du er litt leken. Se på ulike valgmuligheter og prøv flest alternative funksjoner. I det følgende vil jeg vise hvordan du kan opprette en søkekampanje i Google Adwords.

1.Inne på kampanjer i Adwords trykker du på ”+KAMPANJE”, og da får du opp de ulike kampanjetypene. Velg ” Bare søkenettverket”.

2. Det neste steget, etter å ha valgt kampanjetype, er å velge undergruppe. Valg av   undergruppe skal basere seg på målsettingen for kampanjen. På bildet under ser du at du kan velge ”Standard” eller ” Alle funksjoner”. Som oftest vil jeg anbefale å gå for  ”Alle funksjoner” for ikke å utelukke noe. Men det vil komme an på hvor langt i dybden du ønsker å gå. Videre på bildet ser man også at du kan velge for eksempel ”Dynamiske søkeannonser”. Dette kan være lurt å velge, for å tette alle hull, gjennom at den målretter seg på nettsideinnholdet ditt. Det vil være flere innstillinger når du skroller deg nedover på denne siden. Det gjelder å prøve seg fram for å bli god i Adwords. Trykk så på ”Lagre og fortsett”,som er helt nederst på siden, for å komme til tredje trinn.

3. Under overskriften ”opprett en annonse” velger du å opprette en ” Tekstannonse” som vi ønsker i dette tilfellet. Her former man annonsene sine med tekster og overskrifter som skal rette seg mot målgruppen din. Det er også her man legger til søkeord som passer til annonsegruppene. Keyword Planner (søkeordplanlegger) vil være et hjelpende verktøy for å finne gode søkeord. Funksjonen finner du i Adwords-kontoen din, under ”verktøy”. Jeg vil anbefale å lage en annonsegruppe for hvert produkt for å optimalisere bruken av søkeord. Hvis du har en kampanje for kaker, så kan en annonsegruppe være sjokoladekaker og en annen bløtkaker. For hver annonsegruppe du lager, anbefales det å ha tre til fire forskjellige tekstannonser. Når det gjelder antall søkeord burde du ha rundt 20 søkeord i første omgang, i følge Google. Videre kan man fjerne og legge til søkeord etterhvert som man har funnet ut hva som gir trafikk og ikke.

De tre trinnene jeg har gått igjennom er noen av de viktigste innstillingene for nybegynnere. Jeg anbefaler at du prøver deg frem for å virkelig forstå Adwords og hva det har å by på. Praksis lærer man best av og mulighetene er så utrolig mange i Adwords.  

Ønsker du å sertifisere deg innen søkeannonsering eller andre områder fra Google? Trykk her! Gjennom å ha tatt sertifiseringer innen noe Google tilbyr, viser det hvilken kunnskap du har innen feltet. Google kan også gi deg tittelen som Adwords-ekspert ved å innfri visse krav. Jeg håper du lærte noe nyttig om søkeannonsering i Adwords! Lykke til!

Send meg gjerne mail om du skulle trenge hjelp til noe angående hva jeg har snakket om i dette innlegget!

Kilder: 

Studieveiledning for eksamen i søkeannonsering

https://www.thinkwithgoogle.com/articles/year-in-search-2014.html

https://support.google.com/partners/answer/3154326?hl=no

 

 

 

 

 

About the author: siri

Leave a Reply

Your email address will not be published.