Min eksamensbesvarelse i digital markedsføring

Vi fikk vår første individuelle eksamen i digital markedsføring den 9. januar. Sensuren har nå falt og jeg har lyst å dele min besvarelse med dere. Lengre ned i bloggposten ligger hele eksamensbesvarelsen, men først skal jeg presentere oppgaven. Denne oppgaven teller 30 % av vår endelig karakter i faget.

Oppgave:
Digital markedsføring er særpreget av at så å si alle transaksjoner er sporbare, noe som igjen betyr at de kan analyseres. Vi kan vite hva kunder ser på i en nettbutikk, hvor lang tid de bruker på ulike deler av butikken, hvilken vei de kom inn i butikken og selvfølgelig hva de har kjøpt.
Kommunikasjon mot kunder og interessenter kan styres ut fra prinsipper knyttet til demografisk segmentering, kontekstbasert segmentering eller relasjonsbasert segmentering. Denne siste gjør særlig bruk av sosiale medier.
Det siste året har utviklingen av kunstig intelligens kommet så langt at algoritmer skriver tekster som journalister ikke greier å skille fra tekster skrevet av andre journalister, de oversetter tekster nesten like godt som mennesker gjør og telefonselgere står øverst på lista over jobber som blir erstattet av kunstig intelligens.

Samtidig som verden digitaliseres endres menneskers hjerner lite, og en ting som er konstant er hvor mye oppmerksomhet vi kan bruke på forskjellige oppgaver. Du kan ikke både lese en bok og se en film samtidig, eller lukeparkere og samtidig skrive meldinger. En kan si at ”kampen om oppmerksomheten” har erstattet ”kampen for tilværelsen” i vårt samfunn.

I denne oppgaven skal du med momentene over som utgangspunkt designe en ny nettbutikk for dem som er interessert i å brygge øl hjemme. Butikken skal kunne selge ”alt” du trenger til hjemmebrygging. Ølbrygging er noe som krever kunnskap, og erfaring gjør mester. Har dette noe å si for hvordan du setter opp butikkonseptet ditt?

Rent konkret skulle vi gjøre:

  • Lag en beskrivelse av butikkens hovedkomponenter og hovedfunksjoner.
  • Forklar hvordan du har tenkt å bidra til å senke brukernes transaksjonskostnadermest mulig.
  • Forklar hvordan du har tenkt å skape nettverkseffekter.
  • Forklar hvordan du har tenkt å utnytte sosiale medier i butikken din og hva dette har med fenomenet ”samarbeid” å gjøre slik du finner det beskrevet hos Howard Rheingold.
  • Gjør en kort analyse av mulige risikofaktorer i prosjektet.

Besvarelsen min kan du lese Her 

Vurdering av eksamen

Oppgaven var både utfordrende og spennende å løse. Det var mange komponenter og funksjoner man måtte tenke over når man skulle sette opp en nettbutikk. Det var viktig å forstå og sette seg inn i hvordan man kan senke transaksjonskostnadene mest mulig for kunden og skape nettverkseffekter. Dette er kunnskap som er veldig viktig å kunne og utnytte for bedrifter som har en nettbutikk. Utnyttelsen av sosiale medier og hvordan vi kan bruke det gjennom samarbeid står også veldig sentralt. Mulighetene som ligger der er mange. Samtidig er det viktig å tenke over risikofaktorene når man setter opp en nettbutikk. Risiko vil alltid foreligge! Denne kunnskapen tar jeg med meg videre og jeg kan se for meg at den vil komme til nytte i mange sammenhenger i fremtidige jobber.

Den største utfordringen med oppgaven var at den var åpen for mye tolkning. Oppgaven var ikke helt konkret, så vi sto fritt til å dra den i en retning man følte. Jeg fant det utfordrende å strukturere og vite hvilke elementer jeg skulle ta med. Måten jeg endte opp med å løse dette på vil derfor kunne være helt forskjellig fra en annen elevbesvarelse. Likevel tror jeg at jeg fant en struktur og form som fylte oppgavens krav godt.

En annen utfordring med denne oppgaven var sidebegrensningen. Jeg brukte mye tid på å kutte ned på antall ord og sider. Selvom det tok tid og ble mye arbeid, så vil jeg si man lærer mye av å holde seg til en sidebegrensningen. Det gjør at man stiller seg kritisk til sin egen tekst og man kan slippe unødvendig mye stoff.

Jeg er godt fornøyd med min egen innsats. I ettertid tenkte jeg på at jeg kunne begynt å skrive på oppgaven litt før enn hva jeg gjorde. Likevel er det ofte sånn at når man får to måneder på en oppgave, så tar meg seg litt for god tid. Selv om jeg de to siste ukene jobbet mange timer hver dag med oppgaven, så endte det opp med at  jeg satt og jobbet med oppgaven gjennom hele natten til kl. 7:00 om morgenen på innleveringsdagen. Fristen var kl. 9:00. Dette tar jeg med som en læring til neste eksamen. Jeg følte derimot at jeg hadde gjort mye research, så jeg fikk med mye god og nødvendig informasjon. Karakteren jeg endte opp med var karakteren A, og det er jeg selvfølgelig veldig glad for. Så alt i alt er jeg fornøyd med min innsats på min første eksamen i digital markedsføring.

 

About the author: siri

Leave a Reply

Your email address will not be published.