Hvorfor bruke Business Modell Canvas?

Hva er en forretningsmodell?

Det er i dag like viktig å ha en god ide, som en god forretningsmodell. Det finnes ikke en spesifikk definisjon på hva en forretningsmodell er. Innovasjon Norge forklarer det som: ”forretningsmodellen er hvordan bedriften skal gjennomføre det i praksis”. Weill og Vitale ( 2001) definerer at valget av forretningsmodell er et strategisk valg, og burde inneholde ulike roller og beskrivelser av relasjoner mellom virksomhetens kunder, konsumenter, allierte og leverandører. Hvis du har en ide som du skal bringe inn på markedet, er hele forretningsløpet viktig å tenke igjennom. Det vil si at du trenger å lage deg en forretningsmodell.

Hvordan skal man gå frem?

Innovasjon Norge mener følgende må med i din forretningsmodell:
– Hva skal du levere?
– Hvem er kunden?
– Hvem er venner og konkurrenter?
– Hvordan skal du selge?
– Hvordan skal du ta betalt?
– Hvordan skal du levere?
Det er sentralt å ha en forretningsmodell, spesielt om du har behov for finansiering eller annen form for støtte. Bankene, investorene og offentlige støttespillere vil kreve at denne er godt vurdert. Derfor skal jeg gå nærmere inn på en form for forretningsmodell; Business Modell Canvas.

Hva er Business Modell Canvas?

Business Modell Canvas er en mal for å lettere forstå din forretningsmodell, fylle eventuelle gap og skape verdifulle løsninger for din egen bedrift. Modellen er i aktivt bruk i flere praktiske sammenhenger, og er en modell som Innovasjon Norge anbefaler. På Arne Krokan sin blogg beskriver han Business Model Canvas slik: ”angir et antall dimensjoner du bør ta hensyn til når du skal etablere en virksomhet”. Dette verktøyet består av 9 sentrale byggeklosser, som skal gjøre planleggingen mer strategisk og oversiktlig. I hvert trinn er det om å gjøre å finne ut hvordan man kan skape større verdi enn sine konkurrenter. Gjennom modellen vil man oppdage nye muligheter og det kan gi din bedrift konkurransefortrinn.

Hvis vi ser på bildet under, er modellen strukturert gjennom en mal for hvordan den kan settes opp. Det vil være sentralt å vurdere og diskutere forretningsmodellen flere ganger med eksterne eller med sentrale medarbeidere. I følge Innovasjon Norge, vil dette gi en bedre mulighet for å skape en bedrift som er lønnsom, gjennom at man kartlegger for styrker og svakheter med din valgte modell.

Modellen kan settes opp slik:

Hva går de 9 nivåene ut på?

1. Kunde segmentet: Hvem er mine kunder og hvilket behov skal jeg dekke?
2. Verdiskapning: Hvordan kaprer du verdier i de ulike segmentene? Det vil være viktig å vite hva som skaper verdi for kunden, og hvordan du kan løse deres problem bedre enn konkurrentene gjennom ditt produkt eller din tjeneste.
3. Kanaler: På hvilken måte skal du kommunisere dine verdier til kundene? Eks, Google Adwords. Viktig å kommunisere gjennom riktige kanaler slik at man når ut til målgruppen.
4. Kunderelasjon: Hvordan er relasjonen eller forholdet mellom deg og dine kunder?
5. Inntektsstrøm: Hvordan tjener vår bedrift penger?
6. Nøkkel ressurser: Hvilke ressurser trenger du for å produsere noe som har verdi for ditt segment? Hva trenger du rett og slett for å gjøre det bra?
7. Nøkkel aktiviteter: Hva må gjøres for å kunne levere og at modellen skal fungere i sin helhet? Lettere sagt: hva er de viktigste aktivitetene i bedriften for at forretningsmodellen skal overleve?
8. Nøkkel partnere: Hvilke andre er du avhengig av for å kunne oppfylle verdiløftet og få forretningsmodellen til å gå rundt? Hvem er dine leverandører og hvem er verdifulle samarbeidspartnere? Hvilke aktiviteter skal leverandørene gjøre for å hjelpe vår bedrift? Det kan være for å eksempel minke risikoen eller skaffe seg ressurser.
9. Kostnadsstruktur: Hvilke kostnader oppstår? Kostnadsstrukturen omfatter alle kostnadene som må til for å drive forretningsmodellen. Det er blant annet driftskostnader og lønninger.

Det er viktig at forretningsmodellen endres når det kommer ny kunnskap. Man må grundig vurdere og oppdatere sin forretningsmodell kontinuerlig. Ser vi på bildet av hvordan man kan stille opp Business Model Canvas, er de 9 punktene typisk laget for innovasjoner. Overgangen fra fysiske tjenester til digitale tjenester fører til at nye krav som ikke dekkes gjennom Business Model Canvas. Innenfor den digitale økonomien er det spesielt to punkter som er viktig, nemlig transaksjonskostnader og nettverkseffekter.

10. Nettverkseffekter: Hvordan kan bedriften skape nettverkseffekter?
11. Transaksjonskostnader: Hvordan kan vi senke transaksjonskostnadene mest mulig for våre kunder?


Hvorfor har nettopp denne modellen blitt så populær?

BMC er en modell som er enkel og håndterlig. Dette verktøyet gjør det lett å visualisere et forslag og utvikle den forretningsideen du har som grunnlag. Den vil gi en grundig analyse, slik at det blir lettere å se eventuelle utfordringer virksomheten vil møte og mulige måter å håndtere dette på. En annen ting som gjør modellen så populær, er at den består kun av et lerret. Det gjør at du har god oversikt og gir deg mulighet til å jobbe kreativt med modellen.

Alex Osterwalder var en av grunnleggerne av siden Strategyzer. Der står det at modellen er lastet ned over 5 millioner ganger fra deres webside. De har laget en visuell undersøkelse for hvorfor denne modellen skaper så høy verdi for brukerne;


Svarene de fikk fortalte at modellen tilrettela for en bra måte å jobbe på, både når det gjaldt samarbeid, struktur, strategi og utvikling av ide. Dette skapte stor verdi for brukerne. I tillegg var den praktisk og bra visuelt fremstilt, som ledet til gode diskusjoner i gruppene. Bedre ideer kom på bordet, gjennom bedre strategiske samtaler og et felles språk.

Har du prøvd dette verktøyet eller kunne tenke deg å bruke den?

Kilder:
http://blog.strategyzer.com/posts/2015/2/9/why-and-how-organizations-around-the-world-apply-the-business-model-canvas

http://www.krokan.com/arne/2016/01/21/skriv-et-blogginnlegg-om-business-model-canvas/

http://alexosterwalder.com

http://blog.strategyzer.com/posts/2015/2/9/why-and-how-organizations-around-the-world-apply-the-business-model-canvas

http://www.innovasjonnorge.no/no/grunder/ideutvikling/slik-lager-du-en-forretningsmodell/

About the author: siri

Has one comment to “Hvorfor bruke Business Modell Canvas?”

You can leave a reply or Trackback this post.

  1. Wilhelmina - February 17, 2017 at 10:39 am Reply

    It’s always a relief when someone with obvious extpierse answers. Thanks!

Leave a Reply

Your email address will not be published.