Den 4. industrielle revolusjon, er du klar?

Vi står ved inngangen til den 4. industrielle revolusjon, som omhandler ny produksjonsteknologi og kunstig intelligens. I første forelesning satte Arne Krokan fokus på teknologien som endrer samfunnet innen stadig nye områder og i langt større tempo enn noen gang tidligere. Det påstås at teknologien vil endre samfunnet mer de 10 neste årene, enn hva vi har sett de siste 100 årene. Denne utviklingen vil blant annet innebære fundamentale endringer for organisasjoner, og vi kan allerede se store endringer på arbeidsmarkedet som konsekvens av ny teknologi. Hele 33% av alle norske arbeidsplasser kan bli automatisert i løpet av de neste tiårene. I hvilken grad vil vi klare å utnytte teknologien samtidig som vi skaper nye arbeidsplasser?

Utviklingen i arbeidslivet

Tar vi for oss arbeidslivet vil vi innenfor flere bransjer se reelle endringer som følge av den teknologiske utviklingen. Automatisert biler er nå kommet til nivå 2, som er delvis automatisering. Nivå 5 som er full automatisering, er forventet å bli en realitet om 3-5 år. Dette vil over tid kunne vesentlig endre jobber som for eksempel innen taxi- og varetransportnæringen. Det er rimelig å anta at robotene vil få en betydelig rolle i industriproduksjonen i løpet av de neste 10-20 årene.

Et spennende resultat ved bruk av roboter, 3D- printere og digitalisering, er at det kan gi høykostlandet Norge en sterk posisjon i forhold til lavkostland. Dette vil i sum kunne flytte mye produksjon tilbake til Norge. Får vi se mer av ”Made in Norway” lapper? Skal norsk industri lykkes med å vinne en dominerende posisjon ved bruk av ny teknologi, vil det kreve et aktivt samspill mellom forskning, industri og myndigheter. Jeg tror at ny teknologi bare er én del av utfordringen for arbeidsplassene. Myndighetenes handlingsevne vil også være av avgjørende viktighet. Og jeg stiller meg spørsmålet om vi er godt nok forberedt til dette?

Ser vi på hvordan arbeidsplasser har blitt stadig mer automatisert og digitalisert, kan vi si at vi ikke lenger bare er ved inngangen til den 4. Industrielle revolusjon, men på god vei inn i den. Det blir viktig at vi tilegner oss ny kunnskap og læres opp til nye teknologiske ferdigheter for å henge med i utviklingen, snakket Jonas Gahr Støre om. Nye jobber og arbeidsmetoder kommer samtidig som mange av dagens jobber vil forsvinne i løpet av kort tid.


Men hvordan kan man sikre at alle får denne kompetansen og ferdighetene?

Det påstås at innen 20 år vil halvparten av jobbene være erstattet av maskiner, og at én robot alene kan erstatte 40 ansatte i en bank. Videre forventes det at arbeidstakere med lav utdanning blir taperne, og høyere utdanning og videreutdanning blir nøkkelen til å sikre seg gode jobber. En risiko er da klasseskiller gjennom kompetansen og ferdighetene som kreves. Det vil derfor være viktig å få denne kunnskapen og teknologiske ferdigheter inn i utdanningsprogrammer og for de som allerede er ute i arbeidslivet må også læres opp.

Innovasjon og utvikling blir viktigere og viktigere for organisasjoner for å kunne forberede seg på den raskt voksende teknologiske utviklingen. I Norge er vi flinke til å utnytte og bruke teknologien, men vi er dårlig på å skape og innovere ny teknologi. Dette må vi bli flinkere på!

 Alle blir påvirket

I tur og orden kan vi se for oss at den nye teknologien vil påvirke alle næringer og de fleste funksjoner. Seniorforsker Vegar Kolbjørnsrud påpeker at roboter i fremtiden vil sitte i ledergruppene til ulike bedrifter, så ikke bare småjobber vil bli tatt over. I dag kan vi allerede lese om ett av Norges største IT-selskaper tar roboter i bruk i ledergruppen.

Men samtidig som vi ser at roboter og automatisering tar over flere av jobber som er før gjort av mennesker, må vi på et vis greie å skape nye arbeidsplasser. Det påstås at 60 % av infrastrukturen vi vil bruke de neste 40 årene ikke er funnet opp enda. Vi må med andre ord forvente endring, og vi må være innvative for å få den til å skje nå.

 “60% of the best jobs in the next ten years haven’t been invented yet”. – Thomas Frey

Sannsynligvis er det ikke Teslaer og elektriske personbiler som vil frakte oss, men andre ting. Bill Gates sier:

“We always overestimate the change that will occur in the next two years and underestimate the change that will occur in the next ten. Don’t let yourself be lulled into inaction”. – Bill gates 

Vi overvurderer det teknologiske fremskrittet gjort over to år, men vi undervurderer hva som kan skje i løpet av ti. Basert på de to sitatene ovenfor, vet vi antakeligvis lite om fremtiden, men vi vet såpass at jeg tror både utdanning og arbeidsliv vil bli påvirket drastisk – både på et personlig plan, og på leder- og organisasjonsnivå. Teknologiske nyvinninger vil kreve langt mer tilpasningsdyktige ansatte, samt ledere som klarer å omstille organisasjonen på et nytt nivå. Og selv om vi står overfor store skifter, vil utdanning og kontinuerlig trening innad i organisasjoner stå sentralt i vår evne til å utnytte ny teknologi.


Nye arbeidsplasser?

Frey sitt sitat betyr at vi ikke konkret kan si hvor nye arbeidsplasser vil oppstå, og hva de vil innebære. Men kombinasjonen av nye arbeidsplasser gjennom nye yrker vil være en løsning på mye av vår teknologiske skepsis. Innen medisin og helse vil det kunne utvikles helt nye yrker inn mot bioprinting og kloning av kroppsdeler. Til nå er det meste av erstatninger for kroppsdeler produsert i plast og metall. Fremtiden kan bringe oss printing av levende vev. Dette igjen kan føre til printing av alle kroppens vitale organer. Vil vi da selv gå inn mot evig liv som en programmert sammensatt robot?

Styring og programmering av roboter vil kunne utgjøre en stor yrkesgruppe. Menneskets hjerne vil raskt bli utfordret gjennom at roboter vil løse stadig flere av oppgavene selv, inklusive å styre og programmere seg selv og andre. Administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i Virke sier i et intervju i Vest24 at vi har for stort fokus på å forske på ting. Hun har satt fokus på forskning på nye forretningsmodeller innen tjenesteyting sammen med forskningssenteret CSI ved Norges Handelshøyskole (NHH). Her vil blant annet innovasjon og utvikling av kundeopplevelser stå sentralt i utviklingen av nye arbeidsplasser.

Er fremtiden preget av arbeidsledighet? Mange vil vel svare ”forhåpentligvis ikke!”. Det er veldig vagt. Men for å kunne svare et tydelig nei, må myndighetene gå sammen med forskning og organisasjoner for å sette innovasjon tydelig på dagsorden for å skape nye arbeidsplasser. En ting er sikkert, teknologi endrer hvordan vi lever og endringene skjer fortere enn noen gang. Vi må greie å holde følge! Så spørsmålet er da, er du klar?

 

Kilder

Forelesning til Arne Krokan
http://e24.no/digital/fremtidens-arbeidsliv/fremtidens-arbeidsliv-halvparten-av-dagens-jobber-kan-bli-erstattet-av-maskiner-innen-20-aar/23248221
http://www.computerworld.com/article/2521888/app-development/intel–chips-in-brains-will-control-computers-by-2020.html
http://www.dn.no/nyheter/2016/12/11/2044/Arbeidsliv/en-robot-kan-erstatte-40-ansatte
http://www.dn.no/nyheter/2017/01/17/0852/Politikk/sammen-i-robotfrykten
http://www.tu.no/artikler/her-er-den-nye-selvkjorende-google-bilen/366673
http://www.dn.no/grunder/2015/12/06/2052/Arbeidsliv/roboter-fr-lederambisjoner
http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/_attachment/278298?_ts=15724bf6ab8.
https://teknologiradet.no/norge-2030/rapport-made-in-norway-pa-nytt/
http://www.dn.no/nyheter/2017/01/17/0852/Politikk/sammen-i-robotfrykten
https://www.abelia.no/om-Abelia/presserom/kommentarer/det-digitale-klasseskillet-og-fremtidens-arbeidsmarked/
http://www.cw.no/artikkel/norge-darlig-pa-innovasjon
http://www.dn.no/grunder/2015/12/06/2052/Arbeidsliv/roboter-fr-lederambisjoner
http://www.aftenposten.no/okonomi/Snart-kan-vi-lage-levende-organer-med-3-D-printer-584587b.html
http://www.vest24.no/nyheter/teknologi/norges-handelshoyskole/tror-ny-teknologi-vil-skape-nye-arbeidsplasser/s/5-82-36096
https://www.brainyquote.com/quotes/quotes/b/billgates404193.html

 

About the author: siri

4 comments to “Den 4. industrielle revolusjon, er du klar?”

You can leave a reply or Trackback this post.

 1. Arne Krokan - January 30, 2017 at 8:15 pm Reply

  Her har du jammen funnet fram til mange utfordringer 🙂 -og flere står i kø!
  Hva tenker du selv om framtida i en slik tidsalder? Vil ikke algoritmene sørge for å optimalisere kampanjer på Google Adwords også snart? Da er det greit å kunne noe som går ut over dette slik at en kan skape seg en jobb på andre måter. Hva tror du at du selv kommer til å arbeide med om 10 år? Om 20 år?
  Hilsen fra Arne

  • siri - January 30, 2017 at 10:20 pm Reply

   Jeg syns fremtiden ser ut til å bli utfordrende og samtidig litt skremmende! For min del tror jeg ikke den utdanningen jeg tar nå vil holde som utdannelse gjennom de neste 20 årene. Jeg vil trenge påfyll i form av kurs og videre utdanning, i tillegg til kontinuerlig å bli utfordret i prosjekter og nye strukturer. Mest sannsynlig vil jeg ikke være avhengig av en tradisjonell organisasjon, men jobbe mer virituelt med prosjekter på tvers av selskaper og gjennom ulike nettverk. Teknologiutviklingen vil blant annet gi oss mye bedre innsikt i kundegrupper, hvor ikke minst kunstig intelligens/digitalisering vil bringe inn helt nye nivåer av treffsikkerhet. Når teknologien tar over en del av de eksisterende arbeidsoppgavene, og til med utfører dem bedre, gjelder det kontinuerlig å forstå andre anvendelser av sin kunnskap. Jeg ønsker å være med på utvikle fremtiden innen markedsføring av globale kommunikasjonstjenester. Det vil kreve et stort nettverk, med masse ulik og oppdatert kompetanse på tvers av langrenser. Stor grad av proaktiv teknologisk bruk vil også være sentralt! …. I den grad jeg i det hele tatt greier å se 10-20 år frem i tid 🙂

 2. Madelen - April 11, 2017 at 7:20 pm Reply

  Spennende tema du tar opp, noe som er super aktulet i dagens samfunn. Helt enig med deg når du skriver at ny teknologi bare er en del av utfordringen vi står fremfor, men myndighetenes handlinsgevne i forhold til teknologi og arbeidsløshet også er en del av det. Som du også skriver vi er nødt til å handle raskt fordi det skjer nå og det er viktig at vi følger med. Du skriver kjempe bra og du har funnet frem til mange utfordinger som viser at du har en bred fortåelse for dette. Bra innlegg!

 3. siri - April 19, 2017 at 8:46 pm Reply

  Takk for fin kommentar! 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published.